Canlılar için yüksek riskli olup yaklaşma ve temas halinde ölümcül sonuçlar doğurabilen yüksek akım taşıyan altyapılarda hassas mühendislik yaklaşımı ile tasarlanması ve kurulması gereken projeleri kapsamaktadır.

Gentel Telekomünikasyon A.Ş. önce iş güvenliği mottosu ile önce çalışan sağlığının gerekliliklerini yerine getirir. Sonrasında yüksek akım yönetmeliğine uygun ve garantili ürünleri seçerek bunların sahada birinci sınıf işçilik ile uygulanmasını üstlenir.

Ses ve görüntü iletimi, fiber/bakır iletişim ağları data transferi, tek hane/şehir evleri/özel mülkler, veri merkezi data altyapıları, iç ve dış ortam olmak üzere elektrik zayıf akım tesisatları neredeyse heryerde kullanılmaktadır. Bu bağlamda en küçük çaplı projeden en büyük çaplı altyapılan kurulumu dahil olmak üzere Gentel Telekomünikasyon A.Ş. aynı disiplin ile çalışıp müşterilerine anahtar teslim projeler sunmaktadır.

İş Ortaklarımız