Open Value Subscription (OVS); Microsoft'un küçük ve orta ölçekli firmalar için tasarlanan toplu ürün alım yöntemine dayanan bir lisanslama çeşididir. Open program seçenekleri içinde maliyeti en düşük olandır. Masaüstü PC adedinizin azaldığı senelerde toplam lisanslama maliyetinin azalması esnekliğini beraberinde getirir. Bu seçenek, organizasyonunuza Microsoft anlaşmasının geçerli olduğu dönem içinde kullandığın kadar öde mantığında yazılımları kullanma hakkı sağlar. 

Gentel Telekomünikasyon A.Ş. Open Value Subcription (OVS) lisanslarını en kısa sürede, en iyi şartlarda temin etmektedir.