Canlılar için yüksek riskli olup yaklaşma ve temas halinde ölümcül sonuçlar doğurabilen yüksek akım taşıyan altyapılarda hassas mühendislik yaklaşımı ile tasarlanması ve kurulması gereken projeleri kapsamaktadır.

Gentel Telekomünikasyon A.Ş. "önce iş güvenliği" mottosu ile önce çalışan sağlığının gerekliliklerini yerine getirmekte, sonrasında yüksek akım yönetmeliğine uygun ve garantili ürünleri seçerek bunların sahada birinci sınıf işçilik ile uygulanmasını üstlenmektedir.