Depolama hizmetleri, büyük miktardaki veri depolama ve kullanım için kullanılan donanım ve yazılım bilgisayarlarını içerir. Bu çözümler, veri depolama alanı ağları (SAN), ağ bağlantılı depolama (NAS), bulut depolama ve depolama alanı yazılımlarını barındırıyor. Depolama çözümleri, verilerin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini ve erişimini sağlar.

Yedekleme hizmetleri ise, bir organizasyonun verilerinin kaybolması, zarar görmesi veya erişilemez hale gelmesi durumunda verilerin geri yüklenerek kullanılmasını sağlar. Yedekleme çözümleri verinin saklanmasını, yedek kopyaların güvenli bir şekilde saklanmasını ve saklanan verinin geri kullanımını sağlar. Bu çözümler, yedekleme yazılımları, veri yedekleme sunucuları ve yedek depolama ortamlarını içerir.

Gentel Telekomünikasyon A.Ş. uzman kadrosuyla veri depolama ve yedekleme üniteleri ile kurumların ihtiyaç duyabileceği depolama ürünleri (storage), veri depolama ağları (SAN), ağa bağlı depolama (NAS) ve tüm depolanmış verilerin bir eşini almaya yarayan yedekleme (Backup) dediğimiz teknoloji ve yapıları kullanarak profesyonel çözümler üretmektedir.