Dijitalleşme ile endüstriyel sistemlerin giderek artan ağları, siber saldırı riskinde de artış anlamına geliyor. Özellikle kritik altyapı tesisleri için uygun koruyucu önlemler zorunludur. Operasyonel seviyeden saha seviyesine ve erişim kontrolünden kopya korumasına kadar tüm seviyeleri aynı anda kapsayan bir yaklaşım, endüstriyel tesislerin dahili ve harici siber saldırılara karşı kapsamlı bir şekilde korunması için gereklidir.

Operasyonel Teknoloji (OT), fiziksel ortamla etkileşime giren (veya fiziksel ortamla etkileşime giren cihazları yöneten), programlanabilir yazılım ve donanımlardır. Bu sistemler; cihazların, süreçlerin ve olayların doğrudan izlenmesi ve/veya kontrolü yoluyla değişlikleri tespit ederler.

Gentel Telekomünikasyon A.Ş. işletmelerin ihtiyaçlarına uygun özel OT çözümleri sunmakta, verimliliğini artırmasına yardımcı olmaktadır.