Bir veri merkezi, bir kuruluşun bilgi teknolojileri operasyonlarını ve ekipmanlarını (sunucular, depolama sistemleri, ağ anahtarları, yönlendiriciler ve güvenlik duvarları) merkezileştiren bir alan olup verilerini depoladığı, yönettiği, işlediği, yaydığı ve verilerin erişimine izin verdiği departmandır. Veri merkezleri, bir ağın en kritik sistemlerini barındırır ve günlük operasyonların sürekliliği ve güvenliliği için hayati öneme sahiptir. Yeterli fiziki alanın ve altyapının oluşturulacağı tüm işletmeler de, işletmenin veri merkezini hizmeti sunabilmesi, kabin veya alan kiralama konularında da yapılacak çözümler ile projeler yapılabilmektedir.

Bu kapsamda, Gentel Telekomünikasyon A.Ş. Kabinet ve Koridor Kapama Sistemleri, Hassas Kontrollü İklimlendirme Sistemleri, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Sistemleri, IT Management, Ortam İzleme ve Denetleme Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Kablo Taşıma Sistemleri, Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri, İnşaai Uygulamalar gibi hizmetler sunmakta, tecrübeli ve dinamik personeli ile problemleri en kısa sürede çözümlemektedir.