Kablosuz Erişim Noktaları: Kablosuz erişim noktaları, Wi-Fi sinyallerini yayarak kablosuz cihazları ağa bulmasını sağlar. Bunlar, veri paketlerini kablosuz cihazlara yönlendirir ve ağ devrelerini yönetir. Birden çok erişim noktası kullanılarak ağ kapsamı genişletilebilir ve daha iyi kapsama alanı ve performans sağlanabilir.

Kablosuz Kontrol Cihazları (Denetleyiciler): Kablosuz kontrol cihazları, bir ağdaki kablosuz erişim noktalarını ziyaret etmek ve yönlendirmek için kullanılır. Bu cihazlar, erişim noktalarının yönetimini merkezi olarak sağlar, ağ akışlarını denetler ve güvenlik politikalarını uygular. Kontrol cihazları, büyük tarama kablosuz ağlarda kullanılır.

Kablosuz Güvenlik Protokolleri: Kablosuz ağlarda güvenliği sağlamak için çeşitli güvenlik protokolleri kullanılır. Bunlar arasında WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), WPA3, MAC adresi açma, şifreleme (örneğin, WPA2-PSK veya WPA2-Enterprise) ve misafir ağı izolasyonu yer alır. Güvenlik protokolleri, ağa erişimiz erişimini koruma ve şifreleri elde etmek için kullanılır.

Gentel Telekomünikasyon A.Ş. müşterilerin ağ yönetimi konusundaki ihtiyaçlarına her biri kendi konusunda pazar liderleri olan uluslararası teknoloji üreticilerin ürünleri ve üst düzey sertifikasyonlara sahip yetkin teknik kadrosuyla hizmet vermektedir.