Ses ve görüntü iletimi, fiber/bakır iletişim ağları data transferi, tek hane/şehir evleri/özel mülkler, veri merkezi data altyapıları, iç ve dış ortam olmak üzere elektrik zayıf akım tesisatları neredeyse heryerde kullanılmaktadır. Bu bağlamda en küçük çaplı projeden en büyük çaplı altyapı kurulumu dahil olmak üzere Gentel Telekomünikasyon A.Ş. aynı disiplin ile çalışıp müşterilerine anahtar teslim projeler sunmaktadır.